O NÁS

Speciální pečovatelská služba z.s.

Jsme nezisková organizace – zapsaný spolek (dále jen SPS) je organizací, jejímž cílem je pomáhat tělesně postiženým, aby mohli bydlet ve svém přirozeném prostředí, nemuseli přecházet do ústavních zařízení a zůstali co nejdéle soběstačnými.

Základní smyslem SPS je zajištění nepřetržité pečovatelské služby (dle zák. 108/2006) a asistenčních služeb občanům s tělesným postižením v jejich domácím prostředí dle jejich individuálních potřeb, a to občanům bydlícím v Kladně, spádové oblasti Hřebečská ulice (2674, 2676, 2678, 2680).

Nezisková organizace, aby mohla poskytovat služby získává finanční prostředky od našich klientů, sponzorů i institucí, ale tyto příjmy nám nepokryjí náklady na provoz služby a proto vyvíjíme další činnosti, kterými se snažíme dofinancovat provoz nepřetržité služby.

Je pro nás důležité, aby věci, které vyrábíme byli smysluplné a nezatěžovali životní prostředí a nebo nekončili bez užitku a takové věci nevyrábíme. Naše úsilí je směřováno k poctivé ruční práci a kvalitního materiálu.

Našim cílem je zapojovat do výroby naše klienty nebo občany s postižením. Nečerpáme dotace od ÚP na zaměstnávání osob ZP, ale do budoucna uvažujeme o využití této možnosti, abychom mohli zaměstnat občany, kteří nemají na trhu práce velké možnosti uplatnění. V současné době zajišťujeme výrobu převážně dobrovolnickou prací.

Veškerý zisk z prodeje výrobků se vkládá do zajištění nepřetržitého provozu Speciální pečovatelské služby. Jsme otevřeni tomu Vám naši činnost přiblížit při osobní návštěvě.

Věříme, že si z naší nabídky, kterou neustále rozšiřujeme, vyberete a budete s našimi výrobky i našimi službami spokojeni.